خط مشی شرکت آبان تهویه شرق

این شرکت با سابقه درخشانی که در طراحی و اجرای انواع پروژه‌های ساختمانی در زمینه تهویه مطبوع دارد مدعی است که خواسته های مشتریان را مطابق با استانداردهای روز دنیا برآورده می‌نماید.
در راستای رسیدن به این هدف و به منظور ارتقاء سطح کیفی و افزایش بهره وری، مدیریت شرکت متعهد گردیده تا سیستم کیفیت خود را بر اساس الگوی تضمین کیفیت توسعه و بهبود بخشد. به نحوی که همه را ملزم به اجرای موارد ذیل در شرکت می داند :

  • افزایش رضایت و اعتماد پایدار مشتری با کیفیت بهتر به طور مستمر
  • تلاش در جهت افزایش کیفی و کمی روزافزون محصولات
  • عرضه به موقع محصولات به مشتریان طبق سفارشات
مدیریت شرکت متعهد بر این است که با اقدامات ذیل می توان در راستای تحقق اهداف کیفی فوق گام های مؤثری برداشت:

  • استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس الگوهای طراحی شده در تضمین کیفیت
  • کنترل های مؤثر بر کیفیت محصولات در تمام سطوح
  • حرکت در جهت ارتقاء مهارت و دانش فنی پرسنل از طریق اجرای آموزش های برنامه ریزی شده
  • تعهد در راستای بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت
  • رعایت الزامات قانونی استاندارد

مدیریت شرکت آبان تهویه شرق به عنوان تصویب کننده ، ضامن اجرای نظام کیفیت توصیف شده در خط مشی کیفیت شرکت می باشد و نماینده مدیریت در امور کیفیت مسئول استقرار و حسن اجرای آن می باشد که تمامی مدیران و همکاران وی را در این امر یاری می دهند.