پروژه داکت اسپلیت مسکونی هفتم تیر ۱۱

پروژه مسکونی هفتم تیر 11

پروژه تهویه سرمایشی و گرمایش


مجری پروژه : شرکت فنی مهندسی آبان تهویه ( فیکس کول )

کارفرما : مهندس مشکات

نوع فعالیت در پروژه : مشاوره ، طراحی ، تامین ، اجرا ، نظارت ، پشتیبانی و خدمات فنی

تجهیزات استفاده شده : داکت اسپلیت فیکس کول

مشخصات فنی پروژه : 5 دستگاه داکت اسپلیت 2 تن تبرید و 5 دستگاه داکت اسپلیت 2/5 تن تبرید

مزیت ها و خصوصیت های خاص این پروژه : دارای پنجره های بزرگ و چالش بار گرمایی که با افزایش ظرفیت حل مشکل شد.


مساحت پروژه :

600 مترمربع زیربنا

تاریخ اجرا :

تابستان 99

مدت زمان گارانتی یا پشتیبانی فنی و خدماتی :

2 سال

مدت زمان اجرای پروژه :

35 روز

تعداد نیروهای درگیر پروژه :

25 نفر شامل 7 نفر نیروی متخصص و 18 نفر نیروی کار

گزارش مختصری از پروژه :طراحی و محاسبات پروژه با توجه به فضای معماری پروژه طراحی و بعد از تایید کارفرما اجرا گردیدد .