پروژه داکت اسپلیت مسکونی امامت ۴۴

پروژه مسکونی امامت 44

پروژه تهویه سرمایشی و گرمایش


مجری پروژه : شرکت فنی مهندسی آبان تهویه ( فیکس کول )

کارفرما : مهندس طیبی

نوع فعالیت در پروژه : مشاوره ، طراحی ، تامین ، اجرا ، نظارت ، پشتیبانی و خدمات فنی

تجهیزات استفاده شده : داکت اسپلیت فیکس کول

مشخصات فنی پروژه : 6 دستگاه داکت اسپلیت 2 تن تبرید و 6 دستگاه داکت اسپلیت 2/5 تن تبرید

مزیت ها و خصوصیت های خاص این پروژه : تنظیم اتوماتیک دما، چرخش مناسب هوا، در شریاطی که کانال برگشت مناسب پیش بینی شده است .


مساحت پروژه :

960 مترمربع زیربنا

تاریخ اجرا :

بهار 99

مدت زمان گارانتی یا پشتیبانی فنی و خدماتی :

2 سال

مدت زمان اجرای پروژه :

30 روز

تعداد نیروهای درگیر پروژه :

25 نفر شامل 7 نفر نیروی متخصص و 18 نفر نیروی کار

گزارش مختصری از پروژه :در این پروژه فضای خاص حال پذیرایی چالش طراحی بود.