پروژه داکت اسپلیت مسکونی امامت ۹

پروژه مسکونی امامت 9

پروژه تهویه سرمایشی و گرمایش


مجری پروژه : شرکت فنی مهندسی آبان تهویه ( فیکس کول )

کارفرما : مهندس کاظمی - مشتاقی

نوع فعالیت در پروژه : مشاوره ، طراحی ، تامین ، اجرا ، نظارت ، پشتیبانی و خدمات فنی

تجهیزات استفاده شده : داکت اسپلیت فیکس کول

مشخصات فنی پروژه : 6 دستگاه داکت اسپلیت 2 تن تبرید و 6 دستگاه داکت اسپلیت 3 تن تبرید

مزیت ها و خصوصیت های خاص این پروژه : واحدهای پروژه دارای سه خواب هستند که بصورت مجزا از دستگاه 2 تن استفاده شده است.


مساحت پروژه :

1020 مترمربع زیربنا

تاریخ اجرا :

پاییز 98

مدت زمان گارانتی یا پشتیبانی فنی و خدماتی :

2 سال

مدت زمان اجرای پروژه :

45 روز

تعداد نیروهای درگیر پروژه :

22 نفر شامل 7 نفر نیروی متخصص و 15 نفر نیروی کار

گزارش مختصری از پروژه :طراحی خاص کانال و جانمایی خاص دستگاه 3 تن