پروژه داکت اسپلیت مسکونی هاشمیه ۷۰

پروژه مسکونی هاشمیه 70

پروژه تهویه سرمایشی و گرمایش


مجری پروژه : شرکت فنی مهندسی آبان تهویه شرق ( فیکس کول )

کارفرما : مهندس باقرزاده

نوع فعالیت در پروژه : مشاوره ، طراحی ، تامین ، اجرا ، نظارت ، پشتیبانی و خدمات فنی

تجهیزات استفاده شده : داکت اسپلیت فیکس کول

مشخصات فنی پروژه : 4 دستگاه داکت اسپلیت 1/5 تن تبرید و 4 دستگاه داکت اسپلیت 2 تن تبرید

مزیت ها و خصوصیت های خاص این پروژه : جدا سازی تهویه فضای اتاق خواب ها از حال پذیرایی


مساحت پروژه :

480 مترمربع زیربنا

تاریخ اجرا :

بهار 99

مدت زمان گارانتی یا پشتیبانی فنی و خدماتی :

2 سال

مدت زمان اجرای پروژه :

20 روز

تعداد نیروهای درگیر پروژه :

25 نفر شامل 7 نفر نیروی متخصص و 18 نفر نیروی کار

گزارش مختصری از پروژه :پروژه دارای سه نما باز میباشد . بار برودتی و حرارتی پروژه با توجه به شرایط محیطی پیشبینی شده است .